Jdi na obsah Jdi na menu
 


Soutěžní ročník 2012 - 2013 PROPOZICE

Soutěžní ročník 2012 – 2013

 PROPOZICE

 1) Pořadatel:     Zoufalej chaos (ZCHAOS)

2) Výkonný výbor:     v pravomoci ZCHAOS je určit s konečnou platností herní systém soutěže, termíny a rozpisy utkání. Zároveň rozhoduje o všech trestech a řeší veškeré protesty. Vyhrazuje si právo na případné změny. Svá rozhodnutí přenáší na futsalové oddíly buď přímo, nebo prostřednictvím vedoucích mužstev.

                        člen VV (předseda) : Roman Dvořák      724 870 300

                        člen VV (místopředseda) : Lubomír Musil     723940162

                        člen VV (odborný poradce) : Josef Novák     602 934 467

 3) Termíny:     přesné termíny a rozlosování soutěže budou umístěné na webu soutěže (https://zoufalejchaos.estranky.cz), výsledky a komentáře k zápasům budou zveřejňovány také v Jindřichohradeckém deníku, Ozvěnách a na webu http://www.ventilator.websnadno.cz/Futsal-FIFA.html

4) Hřiště:    všechna utkání základní části v městské sportovní hale v Dačicích, zápasy play-off eventuálně v hale SŠTO Dačice (bude upřesněno).

 5) Účastníci:     mužstva hrají v základní části dvoukolově každé s každým. Seznam mužstev soutěže ve futsalu 2012/2013 bude zveřejněn společně s hracím systémem na webu městské ligy. V případě, že některé mužstvo svou účast odřekne, může být před začátkem soutěže nahrazeno novým mužstvem. Rozhodnutí je plně v kompetenci ZCHAOS, avšak dle předem stanovených kritérií.

 6) Podmínky účasti:     mužstva musí mít soupisku zaregistrovánu u vedení soutěže. Startovné pro každý tým je 4 000,- Kč. Skládá se z nákladů na pronájem haly, nákup míčů, nákladů a odměny sekretáře, úhrady a cestovné rozhodčím, nákup cen. Startovné musí družstva zaplatit do čtvrtka 22. listopadu 2012 hotově k rukám pořadatelů.

 7) Soupisky: soupiska s názvem mužstva musí obsahovat nejméně 8 hráčů, maximální počet je 20. Dvě řádně a čitelně vyplněné soupisky (jedna pro pořadatele soutěže, druhá pro vedoucího mužstva) odevzdá vedoucí mužstva před začátkem soutěže. Soupiska obsahuje: • příjmení a jméno hráče; • datum narození; • hrací post; • podpis zástupce a případné razítko klubu; • razítko, podpis předsedy soutěže.

 8) Doplnění soupisky: zástupce mužstva se dostaví se soupiskou, kterou chce rozšířit o nového hráče, k Romanu Dvořákovi pro potvrzení. Soupisku lze doplnit o libovolný počet hráčů. Termín uzávěrky soupisek je do 31. ledna 2013 včetně.

 9) Náležitosti mužstva: • sada jednotných dresů s čísly;   • sada náhradních dresů odlišné barvy od sady první (možno i rozlišovací dresy);   • kapitán musí být viditelně označen páskou;   • soutěže se mohou zúčastnit hráči starší 15 let;   

 10) Cestovné:  každé mužstvo cestuje ke všem zápasům na vlastní náklady.

 11) Pojištění: ! Hráči nejsou pojištěni a hrají na vlastní riziko!

 12) Povinnosti mužstev: dostavit se k utkání přesně podle stanoveného rozpisu. Při prezentaci předložit řádně vyplněnou a potvrzenou soupisku mužstva. Prezentace se provádí vždy 10 minut před prvním utkáním mužstva. Za nedostavení se včas k zápasu je mužstvu kontumován zápas. V průběhu soutěže každé mužstvo drží službu podle předem stanoveného rozpisu soutěže. Služba se skládá z 2 časoměřičů a jednoho asistenta rozhodčího. Za neúčast bude mužstvo pokutováno částkou 100,- Kč za každého nezúčastněného. Služba se rovněž stará o správné vyplnění „Zápisu o utkání“! Služba do „Zápisu o utkání“ uvádí krátký komentář o zápasu pro média! Mužstvo, které je potrestáno finančně musí pokuty a poplatky uhradit nejpozději 10 minut před začátkem jeho nejbližšího utkání. V případě neuhrazení částky bude mužstvu zastavena činnost podle DŘ!

 13) Technická ustanovení: hraje se podle pravidel FIFA FUTSAL 4+1. Nejpodstatnějšími ustanoveními je:

•  k utkání nastoupí 4 hráči + 1 brankář a náhradníci na lavičce, střídá se během hry (hokejově), •  brankář musí rozehrávat míč do hry výhozem z ruky.

•  míč do hry z pomezní čáry se uvádí kopem ze země.

•  vyloučeného hráče mužstvo nahradí po 2 minutách čistého času oslabení jiným hráčem,  •  vyloučený hráč nesmí nastoupit minimálně v jednom následujícím utkání svého mužstva.

•  hrací doba 2x15 min. hrubo-čistého času, přestávka mezi poločasy 5 minut. Mezi zápasy rovněž maximálně 5 minut.

•  brankář smí chytat přihrávku do ruky pouze od kolen výše, ale nesmí mít míč v držení na své polovině rukou ani nohou déle než 4 vteřiny.     •  kontumace je 0:5.    •  nejlepší mužstva získají ceny a trofeje.   •  v každém poločase se načítají akumulované fauly a při šestém a každém dalším faulu je zahráván kop z místa přestupku (pokud je blíž než 10 metrů) nebo z desetimetrové vzdálenosti vždy bez zdi z hráčů.   •  v utkání nesmí klesnout počet zbývajících hráčů mužstva na hřišti 2 + 1.

 14) O konečném pořadí v soutěži rozhoduje: 1. počet bodů;  2. vzájemný zápas;  3. rozdíl skóre;  4. vyšší počet nastřílených branek;  5. podíl skóre;  6. pořadí v soutěži fair-play, 7. los. V případě rovnosti bodů u více než dvou mužstev vstupuje v platnost kritérium mini tabulky jejich vzájemných zápasů opět podle bodů 1 až 6 těchto propozic.

 15) Materiální zabezpečení:  •  každému mužstvu se doporučuje dostavit se k utkání s 1 ks míče č. 4 se sníženým odskokem. O způsobilosti míče rozhodne hlavní rozhodčí.    

•  po skončení každého zápasu je kapitán mužstva povinen podepsat „Zápis o utkání“.    

•  za peníze a jiné cenné věci nebude brána zodpovědnost.

 16) Protesty:  veškeré protesty se píší stručně, čitelně a srozumitelně do „Zápisu o utkání“, a to nejpozději 15 minut po ukončení zápasu, a to sice s vkladem 200,- Kč. Protest vyřeší Výkonný výbor a o výsledku musí zúčastněné strany neprodleně informovat. V případě, že mužstvo nezaplatí vklad 200,- Kč, Výkonný výbor protest neřeší.

 17) Systém soutěže:za vítězství se udělují 3 body, za remízu 1 bod a za prohru 0 bodů. Prvních 8 mužstev postupuje do play-off. Vítěz získává právo postupu do okresního přeboru.

 18) Disciplinární tresty: disciplinární tresty se řeší na DK, hned po odehraném dvoukole.

     A -  pokud mužstvo nenastoupí ke svému utkání ve stanovenou dobu (čekací doba není) z jakýchkoliv důvodů, prohrává toto mužstvo kontumačním výsledkem 0:5.

     B -  pokud nastoupí za mužstvo hráč, který není na soupisce, prohrává toto mužstvo kontumačním výsledkem 0:5.

     C -  mužstvo, které se z jakýchkoliv důvodů nedostaví k turnaji, prohrává všechna utkání daného turnaje kontumačními výsledky 0:5 a vedoucí mužstva je povinen do 5 dnů oznámit Výkonnému výboru důvod neúčasti.

     D -  mužstvo, kterému budou kontumována 4 utkání z důvodu neúčasti, bude z celé soutěže vyloučeno a jeho výsledky kontumovány, či bude postupováno jinak, dle DŘ pravidel futsalu FIFA.  V případě prokázání zásahu vis major (živelná pohroma, havárie) rozhodne o pokračování mužstva v soutěži VV soutěže. V případě vyloučení, či nepokračování klubu v soutěži startovné propadá.

     E -  mužstvo, potrestané 1 kontumační prohrou, je zároveň pokutováno 200,- Kč.

     F -  na celou soutěž se vztahuje DŘ futsalu.

     G -  disciplinární tresty se budou řešit na DK  ihned po zápase nebo po skončení hracího dne.

 19) Červená karta: o trestu hráče, který obdržel červenou kartu, rozhodne na základě zprávy rozhodčího a dalších podkladů DK. Minimálním trestem je zastavení činnosti na 1 soutěžní utkání a finanční pokuta pro klub ve výši 100,- Kč. O trestu v průběhu hracího dne rozhoduje rozhodčí, který je povinen o tom v „Zápise o utkání“ informovat VV. V případě, že hráč obdržel druhou červenou kartu, je minimálním trestem zastavení činnosti na 2 soutěžní utkání a finanční pokuta pro klub ve výši 200,- Kč. Stejně se postupuje i u třetí obdržené červené karty (3 soutěžní utkání STOP a 400,- Kč pokuta).

 20) Žlutá karta:za 4 žluté karty je hráči automaticky zastavena činnost na 1 soutěžní utkání nepodmíněně a finanční pokuta pro klub ve výši 100,- Kč. V případě, že hráč obdržel osmou žlutou kartu, je mu automaticky zastavena činnost na 2 soutěžní utkání a finanční pokuta pro klub ve výši 200,- Kč. Stejně se postupuje i u dvanácté obdržené žluté karty (3 soutěžní utkání STOP a 400,- Kč pokuta). Veškerou evidenci karet je povinen sledovat vedoucí mužstva.

 21) Ostatní ustanovení: maximální povolený počet cizích státních příslušníků na soupisce není stanoven. Start hráčům velkého fotbalu je povolen bez omezení. 

 

 
 

 

Portrét

Archiv

Kalendář
<< září >>
<< 2019 >>
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30